Tuesday, December 30, 2014

భాను బాణీలుభాను బాణీలు


1
మనకు కనబడే చంద్రుడు కవులకు కవితా వస్తువు
రసజ్ఞులకు రసాస్వాదనుడు
ప్రేమికులకు శృంగారోద్ధీపకుడు
గానీ నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ చంద్రుని మీద దిగ గానే
దర్శన మిచ్చింది రాళ్ళు రప్పలూ!


2
సముద్రాలుండేది మానవజాతికి ఆలంబనగా
సముద్ర జీవరాశులకు కన్న తల్లిగా
కల్మష మైపోతున్న సముద్ర జలాలు
నిర్వీర్వమైపొతున్న సముద్రాలు
మనిషి ప్రగతిని ఎప్పుడొ ఒకప్పుడు ముంచేస్తాయి!


3
నువ్వు చచ్చిన తర్వాత నీక్కావలసింది ఆరడుగల నేల
పాతిపెట్తడానికి-
ప్రపంచమంతా నీక్కావాలనే దురాశ నీకెందుకు?


4
ఆణు బాంబుల నిల్వలు బాగానే పెంచుకొంటున్నాయి దేశాలు
మానవ జాతికి మరణ శాసనాలు అందరూ బాగానే వ్రాస్తున్నారు!5
నువ్వు తినే ప్రతి అన్నం మెతుకులో
నువ్వు తినే ప్రతి గొధుమ గింజలో
రైతన్న రక్తం దాగుందని మరచిపోకు నేస్తమా!6
తండ్రికి తెలీదు
బిడ్దకు తెలీదు
పురిటి నెప్పుల బాధ
మాతృమూర్తికే తెలుసు!


7
సిజరిన్ ఆపరేషన్ లో
జన్మ నిచ్చిన తల్లి
పునర్జన్మ పొందింది మళ్ళీ!
అయినా ఇంకో బిడ్డకు జన్మ నివ్వడానికి
తయారయింది మళ్ళీ మళ్ళీ!8
పదిమంది సంతాన్నయినా
ఆనందంగా పొషిస్తారు తల్లీ తండ్రీ
గానీ ఆ తల్లీ తండ్రి అవసాన దశలో చాకడానికి
పోటీలు వేసుకొంటారు ఆ పిల్లా జెల్లా!
9
సూర్యుడు మండుతుంటే గదా
ప్రపంచం ముందుకు వెళుతుంది
కానీ ఆ సూర్యుడు ఒక్కసారిగా ఆగిపోతే
భయంకర నిశ్శబ్ధం, కటిక చీకటి.రచన : భాను వారణాశి
05.07.2013
 

 
 

    No comments:

    Post a Comment